ï»? 成功生意äº?- 字库囄¡‰‡é‰´èµ - 上æ“v钟齐字库软äšg技术有限公å?/title> <meta name="description" content="关于成功生意人的手写字体囄¡‰‡é‰´èµ" /> <meta name="keywords" content="字体,字库,手写å­?手写字体" /> <meta name="Generator" content="zhongqi - Copyright 2010 - 2018 zhongqifont.com All rights reserved." /> <meta name="robots" content="index, follow" /> <link rel="shortcut icon" href="http://www.7187742.live/images/logo.ico" /> <link href="../css/template_css.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href='../images/7fae45f532ab4c92a9d1c094ec0ca034/zhimang-xing.css' rel='stylesheet' type='text/css'/><!--钟齐字库制作--> <link href='../images/349a1152b59140268b65478116abdb45/MINIjiancaidie.css' rel='stylesheet' type='text/css'/><!--å¯ÆDˆª--> <link href='../images/997e8130825347d5afd7575dd9cf665a/hakuyoxingshu7000.css' rel='stylesheet' type='text/css'/><!--字库囄¡‰‡‹Æ£èµMSN--> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body class="bg_main"> <a name="top"></a> <div id="logo_area"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td style="width: 115px; text-align: right"> <img src="../images/logo.jpg" alt="钟齐字库" /> </td> <td class="name"> 钟齐字库制作</td><td valign="bottom" ><img src="../images/jianpan.gif" /></td> </tr> </table> </div> <div id="headerpic"> <div id="headf"> <div id="headR"> <table class="headtb"> <tr> <td class="xue"> • . ; ´ 。 • ` . • ˙<br /> *  ˙  ˙  •  * ˙ • </td> </tr> </table> </div> </div> </div> <div id="midarea"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td width="30">  </td> <td width="25" align="right" bgcolor="#FFFFFF" style="border-left: 1px solid #CBCDCE;"> <img src="../images/iconpath.gif" width="9" height="9" /></td> <td bgcolor="#FFFFFF" style="border-right: 1px solid #CBCDCE"> <div id="can_pathway"> <span class="pathway">é¦?™å?/span> </div> </td> <td width="30">  </td> </tr> </tbody> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td width="30">  </td> <td width="10" bgcolor="#FFFFFF" style="border-left: 1px solid #CBCDCE">  </td> <td width="170" align="left" valign="top" bgcolor="#FFFFFF"> <div id="leftmain"> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="moduletable"> <tr> <td> <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr align="left"> <td> <a href="../index.htm" class="mainlevel" title="首页">首 ™å?/a> </td> </tr> <tr align="left"> <td> <a href="../1/showlist1.htm" class="mainlevel" title="作品展示">作品展示</a> </td> </tr> <tr align="left"> <td> <a href="../1/Information.htm" class="mainlevel" title="字库知识">字库知识</a> </td> </tr> <tr align="left"> <td> <a href="../1/Make.htm" class="mainlevel" title="制作‹¹ç¨‹">制作‹¹ç¨‹</a> </td> </tr> <tr align="left"> <td> <a href="../1/Worth.htm" class="mainlevel" title="字库价å€?>字库价å€?/a> </td> </tr> <tr align="left"> <td> <a href="../1/Contact.htm" class="mainlevel" title="关于我们">关于我们</a> </td> </tr> <tr align="left"> <td> <a href="Price.htm" class="mainlevel" title="报ä­h">报 ä»?/a> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="moduletable"> <tr> <td> <div align="center"> <img src="../images/hu.jpg" border="0" width="150px" height="154px" title="孤傲清高威严自信" alt="毛笔字体展示" /><br /> </div> </td> </tr> </table> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="moduletable"> <tr> <th valign="top"> 囄¡‰‡‹Æ£èµ </th> </tr> <tr> <td> <table class="moduletable" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <a href="../1/tu-shengyi.htm" target="_blank"> <img height="60" title="如何成功" alt="字库囄¡‰‡é‰´èµ" width="168" border="0" src="../images/shengyi.jpg" /><br /> </a> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="moduletable" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <a href="../1/tu-fuping.htm" target="_blank"> <img height="60" title="‹¹®èçš„梦" alt="字库囄¡‰‡é‰´èµ" width="168" border="0" src="../images/fuping.jpg" /><br /> </a> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="moduletable" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <a href="../1/tu-luohua.htm" target="_blank"> <img height="60" title="落花飘飞在肩的美ä¸? alt="字库囄¡‰‡é‰´èµ" width="168" border="0" src="../images/luohua.jpg" /><br /> </a> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="moduletable" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <a href="../1/tu-zuoren.htm" target="_blank"> <img height="60" title="如何做äh" alt="字库囄¡‰‡é‰´èµ" width="168" border="0" src="../images/zuoren.jpg" /><br /> </a> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="moduletable" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <a href="../1/tu-dawu.htm" target="_blank"> <img height="60" title="恍然大悟" alt="字库囄¡‰‡é‰´èµ" width="168" border="0" src="../images/dawu.jpg" /><br /> </a> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="moduletable" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <a href="../1/tu-manhua.htm" target="_blank"> <img height="60" title="漫画" alt="字库囄¡‰‡é‰´èµ" width="168" border="0" src="../images/manhua.jpg" /><br /> </a> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </table> </div> </td> <td width="20" bgcolor="#FFFFFF">  </td> <td align="left" valign="top" bgcolor="#FFFFFF" >  <b>成功生意äº?/b> <table id="__01" width="770" height="1929" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td> <img src="../images/shengyi_01.gif" width="385" height="386" alt="办事手写字体"/></td> <td> <img src="../images/shengyi_02.gif" width="385" height="386" alt="努力手写字体"/></td> </tr> <tr> <td> <img src="../images/shengyi_03.gif" width="385" height="386" alt="不断˜q›å–手写字体"/></td> <td> <img src="../images/shengyi_04.gif" width="385" height="386" alt="信心手写字体"/></td> </tr> <tr> <td> <img src="../images/shengyi_05.gif" width="385" height="385" alt="抓住机遇手写字体"/></td> <td> <img src="../images/shengyi_06.gif" width="385" height="385" alt="吃苦耐劳手写字体"/></td> </tr> <tr> <td> <img src="../images/shengyi_07.gif" width="385" height="386" alt="有目标手写字ä½?/></td> <td> <img src="../images/shengyi_08.gif" width="385" height="386" alt="创新手写字体"/></td> </tr> <tr> <td> <img src="../images/shengyi_09.gif" width="385" height="386" alt="勤奋手写字体"/></td> <td> <img src="../images/shengyi_10.gif" width="385" height="386" alt="珍惜旉™—´æ‰‹å†™å­—体"/></td> </tr> </table> </td> <td width="20" bgcolor="#FFFFFF">  </td> <td width="175" align="left" valign="top" bgcolor="#FFFFFF"> <div id="Div2"> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="moduletable"> <tr> <th valign="top"> QQ咨询 </th> </tr> <tr> <td> <a href="tencent://message/?uin=1553835358&Site=上æ“v钟齐字库制作有限公司&Menu=yes"> <img alt="钟齐字库" border="0" src="http://wpa.qq.com/pa?p=1:1553835358:41" /></a><br /> <br /> <a href="tencent://message/?uin=476393528&Site=上æ“v钟齐字库制作有限公司&Menu=yes"> <img alt="钟齐字库" border="0" src="http://wpa.qq.com/pa?p=1:476393528:41" /></a><br /> <br /> <a href="tencent://message/?uin=871062822&Site=上æ“v钟齐字库制作有限公司&Menu=yes"> <img alt="钟齐字库" border="0" src="http://wpa.qq.com/pa?p=1:871062822:41" /></a><br /> <br /> </td> </tr> </table> </div> </td> <td width="10" bgcolor="#FFFFFF" style="border-right: 1px solid #CBCDCE">  </td> <td width="30">  </td> </tr> </tbody> </table> </div> <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" bgcolor="#FFFFFF" style="border-top: 1px solid #CBCDCE"> <tbody> <tr> <td width="30">  </td> <td bgcolor="#FFFFFF"> <div id="botnavi"> </div> </td> <td width="30">  </td> </tr> <tr> <td>  </td> <td align="left" bgcolor="#FFFFFF"> <div id="bottomarea"> Copyright Infotmation overhere. | <a href="http://www.7187742.live" target="_blank"> designed by 钟齐字库</a> from <a href="http://www.7187742.live" target="_blank">钟齐</a>  <a class="link08" target="blank">沪ICPå¤?0033030å?/a> <a class="link08" href="Contact.htm" >联系我们</a> <script language="javascript" type="text/javascript" src="http://js.users.#/3810122.js"></script><noscript><a href="http://www.#/?3810122" target="_blank"><img alt="我要啦免费统计" src="http://img.users.#/3810122.asp" style="border:none" /></a></noscript></div> </td> <td>  </td> </tr> </tbody> </table> <!-- Baidu Button BEGIN --> <script type="text/javascript" id="bdshare_js" data="type=slide&img=2&mini=1&pos=right&uid=5071097" ></script> <script type="text/javascript" id="bdshell_js"></script> <script type="text/javascript"> var bds_config = { "bdTop": 210 }; document.getElementById("bdshell_js").src = "http://bdimg.share.baidu.com/static/js/shell_v2.js?cdnversion=" + Math.ceil(new Date() / 3600000); </script> <!-- Baidu Button END --> <a href="http://www.7187742.live/"><span class="STYLE1">ºþ±±11Ñ¡5ÈÎÈýÔ¤²â</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.869989.tw">ºÚÁú½­Ê®Ò»Ñ¡Î忪½±¶¨Å£</a> <a href="http://www.247445.tw">12124ÆÚ²©²ÊÀÏÍ·</a> <a href="http://www.byyrmu.tw">ÃëËÙ·Éͧ¼ÆË㹫ʽ</a> <a href="http://www.000485.tw">²½²½Ó¯Åä×Ê</a> <a href="http://www.141003.tw">pcÐÒÔË28Ô¤²âÈí¼þ</a> <a href="http://www.tmdppe.tw">Ê®´óͶ×ÊÀí²Æƽ̨¹«Ë¾</a> <a href="http://www.873963.tw">¸ñÁ¦µçÆ÷¹ÉƱ</a> <a href="http://www.748239.tw">±ÈÑǵϹÉƱ</a> <a href="http://www.mkijbz.tw">Ìì½ò¿ìÀÖ10·ÖɱºÅÔ¤²â</a> <a href="http://www.945260.tw">ÔÆÄϵÄʮһѡÎ忪½±¹«¸æ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>